Rikamo Stål AB

Miljöbild


Säkerhetssystem!

Rikamo utvecklar och tillverkar vackra och funktionella system för säkerhet.
läs mer...

Bemanningsservice

Vi Bemannar - med kort varsel....

Nyckelordet vid personalbehov är oftast "omgående!". Snabba besked krävs! Personalbrist är nästan alltid lika oväntad som oönskad. Då finns vi, och vi är aldrig längre bort än närmaste telefon. Dagsaktuell info om ledig kapacitet lämnar vi omgående.

Vår personal genomgår ständig kompetensutveckling för att möta högt ställda krav.